2310943777 6979441776, 6980330999 Ατλαντίδος 41, Τούμπα v.profi@yahoo.gr

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

VONTSIS SERVICE
ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Θεσσαλονίκη | Τ:  2310 943777, 6979441776, 6980330999


 

Κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέχουμε στα κλιματιστικά είναι:

Αν χρειαστεί να εγκαταστήσετε ένα νέο σύστημα θέρμανσης και air condition, ή συντήρηση της υπάρχουσας μονάδας, προσπαθούμε να παρέχουμε ποιοτικές και επαγγελματικές υπηρεσίες σε όλους τους πελάτες μας, τόσο οικιστικών όσο και εμπορικών.

Πηγαίνετε στο μενού "Φωτογραφίες" για να δείτε δείγματα της εργασίας μας!

 

Περιγράφουμε στον πελάτη όλες τις δυνατές επιλογές και λύσεις για την κάλυψη των αναγκών του, αναλύοντας όμως παράλληλα τα οικονομικά και ποιοτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε επιλογής που θα κάνει ο ίδιος, από την πιο φθηνή έως την πιο ακριβή...

Άρα, ο πελάτης γνωρίζει εξ'αρχής τι ακριβώς να προσδοκά από την επιλογή του και για τι πράγμα πληρώνει...

 

***
Εξυπηρετούμε & τον νομό Θεσσαλονίκης αλλά και τους παρακείμενους νομούς